പുസ്തകം

മുഹമ്മദ് നബി ബൈബിളില്‍

Spread the love

Auther: ഫാദര്‍ ബെഞ്ചമിന്‍ കെല്‍ദാനി
നിയമത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളെ പദോല്‍പ്പത്തി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ജൂതെ്രെകസ്തവ മത ചരിത്രത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തില്‍വിശകലനം ചെയ്യുകയാമ് ഈ കൃതി. മത താരതമ്യ മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അപൂര്‍ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ..ഇസ്‌ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്(ഐ പി എച്ച്) ആണ് ഇതിന്റെ പ്രസാധികര്‍
 

You may also like