പുസ്തകം

പ്രവാചക ജീവിതം ആധുനിക ചട്ടക്കൂടില്‍

ഇസ്‌ലാമിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതിലും അതിന്റെ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദി(സ)ന്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും, ചില ദുഷ്ടര്‍ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്, ...