കഥ & കവിത

റസൂല്‍ അമീന്‍

ഇതൊരു മീന്‍കാരന്റെ കഥയാണ്. കടല്‍ത്തീരത്തുനിന്ന് അഞ്ച് നാഴിക അകലെയാണ് മീന്‍കാരന്റെ വീട്. വീട്ടില്‍ ഉമ്മയും ഭാര്യയും അഞ്ച് മക്കളുമുണ്ട്. കൊറ്റിയുദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ...