ജീവചരിത്രം

പ്രവാചത്വത്തിന്റെ പ്രാരംഭം

ഹിറാഗുഹ മക്കയില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് നാഴിക അകലെയായി ഹിറാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ചിന്തകളിലും ...
ജീവചരിത്രം

ബാല്യം

തിരുമേനിയെ മാതാവ് ആമിനാ ബീവിയാണ് ആദ്യം മുലയൂട്ടിയത്. തന്റെ മാതാവിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് ആദ്യം മുലയൂട്ടിയത് അബൂലഹബിന്റെ ദാസി സുവൈബയാണ്. ...
ജീവചരിത്രം

അറേബ്യ: പ്രവാചകനു മുമ്പ്

ഭൂമിശാസ്ത്രം വിശാലമായ മണല്‍പ്പരപ്പും മൊട്ടക്കുന്നുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അന്നത്തെ അറേബ്യ. ജലശൂന്യമായ വരണ്ട പ്രദേശം. ജലം ലഭ്യമായ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ സസ്യങ്ങള്‍ ...
ജീവചരിത്രം

മുഹമ്മദ് നബി (സ)

മാനവ സമൂഹത്തിന് മാര്‍ഗദര്‍ശനവും വഴിവെളിച്ചവുമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് പ്രവാചകന്‍മാര്‍. മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പിതാവായ ആദം നബി(അ) തന്നെയായിരുന്നു പ്രഥമ പ്രവാചകന്‍. പില്‍കാലത്ത് ...
ജീവചരിത്രം

പ്രവാചകന്മാര്‍

ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളില്‍ അതിപ്രധാനമാണ് പ്രവാചകന്‍മാരിലുള്ള വിശ്വാസം. വേദം ഏറ്റുവാങ്ങാനും വേദാനുസാരം മനുഷ്യരെ മാര്‍ഗദര്‍ശനം ചെയ്യാനും മനുഷ്യരില്‍നിന്നുതന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ...

Posts navigation