വ്യക്തിത്വം

ഇണകളോടുള്ള സഹവര്‍ത്തിത്വം: പ്രവാചക മാതൃക

നബി തിരുമേനി(സ)യും ഭാര്യമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറ്റൊരാള്‍ക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ ഉന്നതമായ പെരുമാറ്റഗുണങ്ങള്.ഭാര്യമാരോടും, കുട്ടികളോടുമുള്ള ഇടപഴകലുകളില്‍ ...

Posts navigation