വ്യക്തിത്വം

പ്രവാചക ഗേഹത്തിലെ പെരുന്നാള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍

പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ പത്‌നി ആയിശ (റ) ആ സംഭവം ഓര്‍ക്കുകയാണ്. ഒരു പെരുന്നാള്‍ ദിവസം നബി(സ) എന്റെയടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോള്‍ രണ്ടു ...