ലേഖനം

റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം

ലോകത്തിന്ന് പ്രതീക്ഷയും യുവത്വത്തിന് ആവേശവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്‌ലാം. ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ ഇസ്‌ലാം പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ...