വ്യക്തിത്വം

മാനവവിഭവ ശേഷി വിനിയോഗം -പ്രവാചക മാതൃക

‘നിങ്ങള്‍ക്ക് ദൈവദൂതനായ മുഹമ്മദ് നബിയില്‍ ഉത്തമ മാതൃകയുണ്ട് ‘-ഖുര്‍ആന്‍ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയും വികസനവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആധുനിക ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിരന്തരമായി ...